Autofokus

Auto/Manuell

På många kameror finns möjligheten att själv fokusera, detta stängs av och sätts på antingen i en av kamerans menyer eller med en knapp. Vid mörkerfotografering eller vid andra svåra förhållanden kan kameran misslyckas med att fokusera och då är det bra att kunna göra det manuellt.

Autofokusknapp på objektivet på en systemkamera.

Knapp för manuell fokusering på en så kallad Långzoom.

Fokuspunkter

Varje kamera har ett antal fokuspunkter, i exemplet sju. Med dessa väljer man var kameran skall fokusera, det vill säga vilken del av bilden som skall vara skarp. Här är mittenrutan vald för fokusering, men man kan även ställa in kameran att använda alla punkter och själv välja vilken den vill använda.

Följande

Kameran ändrar hela tiden fokus för att det som finns vid vald fokuspunkt skall vara skarpt. Bra vid fotografering av objekt som rör på sig.

Stillbild / Låst

Tryck ner avtryckaren halvvägs så låser kameran fokus. Bra om man vill lägga fokus på en stillastående sak och sedan flytta sig lite.

AI-fokus

Här är det kameran som avgör när fokus skall vara låst och när det skall vara följande.

Tips

Olika objektiv och kameror fokuserar olika fort, därför hinner inte alltid kameran att ställa fokus rätt om t ex en häst hoppar mot dig som fotograferar. Då kan man ställa fokus på något som är lika långt borta som objektet kommer vara när du planerat att ta bilden, exempelvis ett hopphinder om man skall fånga häst och ryttare på väg över det. Fokusera, stäng av autofokus och tryck av i rätt ögonblick när hästen passerar. Var noga med att inte pilla på fokusringen efter du ställt in fokusen!

Tipsa gärna andra om sidan genom att dela den med hjälp av knapparna nedan!