Bländare

Bländaren är en av de tre inställningarna bländare, slutare och ISO-tal som påverkar hur ljus bilden blir. Bländaren är ett hål med variabel diameter, vilket åstadkoms genom att ett antal skivor i objektivet flyttar på sig.

I bilderna ovan syns samma objektiv med bländaren inställd på f/4.5 (största) respektive f/16. Normalt är bländaren helt öppen för att underlätta fokusering och intar inställt värde precis innan bilden tas. För att förhandsgranska sitt val finns på vissa kameror en speciell knapp för detta ändamål. På Canon EOS 350D sitter knappen på kamerahusets vänstra* sida under knappen för att lösgöra objektivet.

*Vänster sida sett från kamerans baksida, dvs så som du håller kameran vid fotografering.

Bländaren mäts i steg där varje steg är en halvering av ljusinsläppet, stegen skrivs som f genom bländaren (f/2.8, f/4, f/5.6). Vilket innebär att ett högt tal (t ex 16) är en liten bländare med lågt ljusinsläpp och ett lågt tal (t ex 2.8) är en stor bländare med ett högt ljusinsläpp.

I moderna kameror är varje inställbart steg en tredjedels bländarsteg, man kan därför ställa in värden mellan de hela bländarstegen. Efter bländare 4 är nästa steg 5.6, men i kameran kan man välja 4 – 4.5 – 5 – 5.6.

För att manuellt ställa in bländare, välj kamerans läge för tidsautomatik (Av) eller manuellt läge (M).

Det första bländaren påverkar är ljusinsläppet. Ljusstarka objektiv, med låga f-tal som 1.4, 1.8 och 2.8 tillåter fotografering med kort slutartid trots svagt omgivande ljus. En stor öppning tillåter att mycket ljus passerar.

Den andra egenskapen bländaren påverkar är skärpedjupet, det vill säga hur långt framför och bakom objektet i fokus som blir skarpt. Med en stor bländare (lågt bländartal) blir skärpedjupet kort och det framför och bakom objektet i fokus blir oskarpt. Med en liten bländare (högt bländartal) blir skärpedjupet långt och även saker framför och bakom objektet blir skarpa.

Ovan är tre glasflaskor placerade olika långt från kameran. Kameran är placerad på stativ och inställningarna syns vid respektive bild. Skillnaden mellan de första två bilderna är dels skärpedjupet (lägg märke till att första och tredje flaskan är skarpa i bild två) och dels slutartiden. Skulle man använda samma slutartid i den andra bilden som i den första skulle resulatet bli enligt bild tre.

Exempelbilder med kort skärpedjup:

Tipsa gärna andra om sidan genom att dela den med hjälp av knapparna nedan!