Diagonaler

Diagonaler uppfattas som behagliga av människan, något man kan dra nytta av i sitt bildskapande genom att t ex låta en fors gå från övre vänstra hörnet ner till det nedre högra.

För oss i väster är det naturligt att läsa bilden från vänster till höger, eftersom vi läser text åt det hållet. Därför talas det ibland om olika bildspråk, beroende på vilken kultur man kommer ifrån.

I den övre bilden skapar takreglarna diagonaler som för blicken mot grafittimålningen i bildens mittre-högra kant.

Ett något övertydligt exempel… (Från höger till vänster.)

Tipsa gärna andra om sidan genom att dela den med hjälp av knapparna nedan!