Publicera på internet

Publicering på internet har varit ett känsligt ämne och är till viss del ännu. De lagrum som främst är tillämpbart är Personuppgiftslagen och i viss mån Upphovsrättslagen.
Den kort-korta varianten om publicering är: Publicera bara eget material, publicera inget kränkande, publicera inga personuppgifter i strukturerad form.

Personuppgiftslagen
Upphovsrätt
Övriga lagar
För företag
Läs mer

PuL

Pul är en förkortning och står för Personuppgiftslagen.

Om uppgifter publiceras i register, databaser eller liknande uppställningar räknas de som strukturerade och omfattas av många fler lagar, vilka vi inte kommer gå in på. Huvudregeln är att all sådan publicering är otillåten utan de medverkandes tillstånd.

Ostrukturerade uppgifter är till exempel att i löpande text nämna en person eller att lägga upp bilder från t ex en folkracetävling. Men gränserna är luddiga och det har ibland diskuterats om startnummer och registreringsskyltar är personuppgifter och huruvida man får skiva under bilden vilka som där figurerar utan deras tillåtelse. Även här går det oftast att tillämpa sunt förnuft och bilderna skall vara harmlösa för den som figurerar.

För Tidningar och andra som har ett så kallat Utgivningsbevis gäller inte samma regler, de kan inom vissa andra ramar publicera både strukturerade och ostrukturerade uppgifter i mycket större omfattning.

Läs lagtexten på Lagen.nu.

Upphovsrätt

Om du publicerar andras verk (bilder, filmer, musik, texter etc) på internet utan tillstånd från den som skapat verket bryter du mot upphovsrätten.

Publicera därför bara ditt egenskapade material eller material där du har upphovsmannens tillstånd.

Mer om upphovsrätten under Värt att veta om upphovsrätt.

Övriga lagar

Tänk på att alla andra lagar också gäller, även på internet. Kränkande publicering kan förutom brott mot PuL även vara ett fall av förtal eller ärekränkning.

För företag

För företag gäller fler regler, bland annat Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (Lagtext) vid publicering på företagets hemsida eftersom den räknas som en reklamkanal för bolaget.

Läs mer

Läs mer om publicering på internet hos Datainspektionen eller klicka bland vanliga frågor om bilder på internet hos Bildleverantörernas förening.
(BLF’s hemsida verkar dock inte vara helt uppdaterad efter lättningen i PuL som gjordes för inte så länge sedan.)

Tipsa gärna andra om sidan genom att dela den med hjälp av knapparna nedan!