Värt att veta om upphovsrätt

Tecknet för upphovsrätt. Kul i sammanhanget är att den här bilden inte omfattas av upphovsrätten då den inte uppnår verkshöjd.


I korthet kan sägas att allt som skapats och uppnår verkshöjd är skyddat av upphovsrätt och inte får kopieras eller spridas vidare utan upphovsmannens tillstånd oavsett om verket är skyddat med märkning (©) eller inte.

Observera följande: Detta är min tolkning av lagtexten och jag tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. För att veta exakt vad som gäller, konsultera en jurist alternativt läs lagtexten, propositionen och prejudicerande fall själv.

Bernkonventionen

Bernkonventionen är en konvention vars syfte är att få en likartad upphovsrättslag internationellt. Den är idag undertecknad av 160 stater, bland annat USA som dock inte gick med förens så sent som 1989.

Upphovsrätten fastslås handla om två delar, den ekonomiska och den ideella.

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten är rätten till ersättning för ett verk när det nyttjas, visas, kopieras eller säljs vidare. Rätten tillhör normalt upphovsmannen men kan avtalas bort i anställningskontrakt eller vid försäljning.

Finns inget sådant avtalat har upphovsmannen fulla rättigheter (ensamrätt) till sitt verk förutom de undantag som finns beskrivna under ”Vad får man göra ändå?”.

Ideell

Ideell rätt är rätten att bli tillkännagiven som upphovsman till ett verk, exempelvis måste det stå Foto: Freddy McQuack vid hans bilder om han så önskar även om någon annan har köpt den ekonomiska rätten till verket.

Den ideella rätten är tvingande och går inte att avtala bort i Sverige. Däremot kan man skriva ett avtal om att upphovsrättsmannen lovar att inte hävda sin rätt. Skillnaden mellan att inte hävda rätten och att avsäga sig rätten är att om man avsäger sig rätten kan någon annan köpa bilden och häva att de själva skapat bilden, något som idag (i teorin) inte är möjligt.

Verkshöjd

Verkshöjd beskrivs som när ett verk uppnår en nivå av konstnärlighet men tolkas väldigt brett och för fotografier är huvudregeln att alla bilder uppnår verkshöjd och således omfattas av upphovsrättslagen.

Det enda handfasta kriteriet som finns är att verket skall vara skapat av en människa, alltså omfattas inte en hunds målning av upphovsrätten.

Vad man får göra ändå?

Citaträtt finns och det innebär att man får citera delar av en text om det är relevant för exempelvis en uppsats eller artikel. Lagen uttrycker det: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Privata kopior och privat visning av bilder är också tillåten, som att ta en bild från internet, skriva ut den och hänga upp den på väggen hemma eller ta en säkerhetskopia av en köpt CD-skiva.
Detta gäller dock endast om det material man utgår ifrån är lagligt. Det är lagligt att ta en kopia för eget bruk av en film man köpt, men inte ta en kopia av en piratupplaga av samma film.

Myndighetsbeslut och yttranden från myndigheter omfattas inte av upphovsrätten.

Övrigt

Copyright-symbolen © skrivs i Windows genom att man håller ner Alt-tangenten och samtidigt trycker in koden 0169 på tangentbordets numeriska del (siffrorna längst till höger på ett vanligt tangentbord).

I Sverige regleras upphovsrätten av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. (Lagen.nu)

Visste du att: USA var under 1800-talet det ledande piratlandet, tvärt emot dagens piratjakt.

Tipsa gärna andra om sidan genom att dela den med hjälp av knapparna nedan!